Introduceren

Introduceren

Leden van de TTV kunnen niet-leden introduceren tijdens de dal-uren. Het is niet mogelijk om te introduceren tijdens toernooien en evenementen

De kosten voor een senior (18 jaar en ouder) zijn €5,- per uur en voor een junior‚ € 2,50- per uur.

Dit bedrag dient voldaan te worden aan de bar en mocht deze niet open zijn kan het ook overgemaakt worden op rek NL24 RABO 0150 9939 94 tnv T.T.V. ovv introducee + eigen naam

Als het paviljoen open is, bestaat de mogelijkheid een pasje te huren bij een van de beheerders – Nico van Leeuwen of Rens Aben.

Een introducé hoort op de baan begeleid te worden door het TTV-lid dat hem/haar heeft uitgenodigd en heeft dezelfde rechten en plichten als een TTV-lid. Na afloop moet het eventuele introducépasje weer ingeleverd worden bij de ledenadministratie of aan de bar.

Wanneer je iemand wilt introduceren die geen lid is bij ons kan dat via onderstaand aanmeldformulier.

Klik hier een introducee aanmelden