Introduceren

Introduceren

Leden van de TTV kunnen niet-leden in de zomer introduceren vanaf de week na het Open Zomertoernooi, ná 9 juni. Bovendien op iedere zaterdag en zondag na de competitie, behalve tijdens toernooien en evenementen.
Leden van de TTV kunnen een introducépasje huren voor € 5,- per dag, per introducé. Voor de junioren kost een introducépasje € 2,-.

Als het paviljoen open is, bestaat de mogelijkheid een pasje te huren bij een van de beheerders – Nico van Leeuwen of Rens Aben.

Een introducé hoort op de baan begeleid te worden door het TTV-lid dat hem/haar heeft uitgenodigd en heeft dezelfde rechten en plichten als een TTV-lid. Na afloop moet het introducépasje weer ingeleverd worden bij de ledenadministratie of aan de bar.

In de winter kan een niet-lid geïntroduceerd worden op de rustige uren, dat is meestal op zaterdagmiddag, zaterdag- en zondagavond. Op dagen dat een evenement wordt gehouden kan niet worden geïntroduceerd.

Je kunt hier een introducee aanmelden

Wanneer je iemand wilt introduceren die geen lid is bij ons kan dat via dit aanmeldformulier.

De kosten voor een senior zijn â‚ € 5,- en voor een junior â‚ € 2,- per dag.

Dit bedrag dient voldaan te worden aan de bar en mocht deze niet open zijn kan het ook overgemaakt worden op rek NL24 RABO 0150 9939 94 tnv T.T.V. ovv introducee + eigen naam