Bardienst

Barplanning en ermee samenhangende huis- en wettelijke regels
Je plant zelf je verplichte bardienst(en) in via deze link of onderaan deze pagina.
Ben je een beginnende bardienstdraaier, plan dan een dienst in op een rustig moment of met iemand anders.

Bardienstreglement
-Elk seniorlid met een actief lidmaatschap t/m 70 jaar moet per seizoen een bardienst vervullen.
-Inschrijven van de dienst moet voor 1 april.
-Competitieteamleden draaien een dienst extra . Captains geven minimaal 5 bardiensten per team op. 
-Wordt je in een lopend seizoen lid (na 1 april) dan ben je voor dit 1e seizoen vrijgesteld van de reguliere bardenst. 
-Bij het niet draaien van de ingeplande bardienst treden onderstaande sanctieregels in werking.
-De barcommissie zal de (financiële) administratie beheren en verantwoorden aan het bestuur.
-Bij situaties waar onduidelijkheid blijft bestaan beslist het bestuur .

Afkoop en verkoop
Diensten kunnen worden afgekocht. Dit kost 50,- euro en moet het liefst voor 1 april op de rekening van TTV staan, banknr. NL24RABO0150993994 o.v.v. afkoop bardienst + naam en adres. TTV kan van dit geld betaalde krachten inhuren.

Ingeplande diensten (deze staan per 01 april vast) kunnen door een lid op zijn of haar initiatief aan een andere seniorlid worden verkocht. De verkoper is zelf verantwoordelijk voor een goede overdracht. En ook voor het doorgeven van de verkoop aan de barcommissie, die de wijziging vervolgens kan verwerken in de baroverzichten.

Sanctieregels
Ingeval ’n lid, competitieteamlid of degene aan wie de bardienst is verkocht de ingeplande bardienst verzuimd, wordt -door het bestuur- een boete van 50,- euro opgelegd en zal de betreffende persoon alsnog een bardienst moeten draaien.

Wordt voor een tweede keer een ingeplande bardienst verzuimd, dan wordt het speelrecht voor de rest van het betreffende seizoen ingetrokken.

Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA)
Er is een beperkt aantal TTV-ers met een diploma Sociale hygiëne, waaronder de paviljoen- en baanbeheer vrijwilligers. Door hun diploma zijn zij geautoriseerd om de horeca taken uit te voeren. Ze zijn echter niet continu aanwezig.

Het schenken van alcohol en het draaien van bardienst brengt daarom ook voor de bardienst vrijwilliger verantwoordelijkheden met zich mee. De IVA cursus helpt je op weg.

Voordat je je bardienst gaat draaien ben je volgens de wet verplicht de IVA cursus via www.nocnsf.nl/iva te volgen. De cursus wordt afgesloten met een zelflerende toets die ongeveer een uurtje van je tijd kost.

Recent zijn we hierop nogmaals gewezen door de gemeente Breda, die de door haar afgegeven drank en horecavergunningen controleert.

Je wordt geacht je certificaat thuis te printen en mee te nemen naar de club, of te mailen naar [email protected] . Paviljoen- en parkbeheer zal het opbergen in een map (IVA) achter de bar.

Als bij een controle blijkt dat jouw certificaat niet aanwezig is kan de vereniging haar vergunning verliezen….

Ook zijn we als sportkantine verplicht ons te houden aan de Warenwet. Regels en voorschriften zijn aangegeven in de keuken en achter de bar. Bij onduidelijkheid of vragen kun je altijd terecht bij de commissie paviljoen- en parkbeheer.

Huisregels Drank- en Horecawet
Op grond van wetgeving heeft het bestuur het volgende reglement vastgesteld:

-Er wordt geen alcohol geschonken aan leden onder de 18 jaar.
-Leden onder die leeftijd zijn niet gerechtigd bardienst te draaien of werkzaamheden achter de bar te verrichten.
-Het is niet toegestaan om tijdens je bardienst je dienst aan derden over te dragen.
-Als je tijdens jouw bardienst al een alcohol houdend drankje zou nemen, wordt je geacht dat tot een minimum te beperken.
-Personen die klaarblijkelijk meer dan het toegestane promillage alcohol hebben genuttigd om aan het verkeer deel te nemen, kan de verstrekking van alcohol door de bardienst worden geweigerd.
-Het paviljoen is in de zomerperiode op weekdagen open van 09.30 tot 13.00 uur en van 20.00 tot 24.00 uur. En in de winter op dinsdagavond van 19.30 tot 24.00 uur. Tijdens competitie op vrijdag en bij evenementen en toernooien in de weekenden is het paviljoen tot 02.00 uur open. Op andere momenten is het kleine paviljoen beschikbaar (toegankelijk met een geldige KNLTB-pas).
-Na 01.30 uur wordt geen alcohol meer geschonken.
-Bij overlast zullen door het bestuur passende maatrelen worden genomen.

Taken/verantwoordlijkheden tijdens de bardienst
Behalve het zijn van een goed gastheer/gastvrouw verwijzen we voor wat betreft de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden naar de instructies die op de sleutelkaart zijn vermeld.

Bardienst helpdesk
Voor het inschrijven is de volgende informatie van belang:

-Uitgebreide inschrijvingshandleiding
-7 dagen voor de te draaien bardienst krijgt men vanuit het systeem een herinnering en een dag van te voren nog een. Voorwaarde is dat je een actueel emailadres bij de ledenadministratie gemeld hebt.
-Voor vragen, hulp of opmerkingen mailen naar [email protected] en u ontvangt z.s.m. antwoord en/of hulp van de barcommissie.
-Overige informatie is natuurlijk ook te vinden op onze site www.teteringsetennisvereniging.nl

Inplannen diensten via ClubApp (1).pdf wijziging sleutelprocedure 20200508 (1).pdf