Competitieregels

Competitieregels december 2022

1. De thuisspelende teams zijn gastheer/-vrouw voor de tegenstanders. Zorg dat je op tijd bent om de tegenstanders te ontvangen (een half uur voor de aanvangstijd zijn de tegenstanders uitgenodigd).

2. De competitieleiding hangt uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de wedstrijden – en is dus tijdig aanwezig- het baanindelingschema van de 1e ronde op in het paviljoen(*). Het team met de hoogste rating speelt altijd op gravel baan 5. Na de 1e ronde deelt de leiding in op basis van baanbeschikbaarheid. Sowieso geldt dat de baanindeling tot het laatste moment door de leiding kan worden aangepast. (*) en zorgt voor publicatie op de TTV site

3. De onderhavige competitieregels worden naast het baanindelingschema gepubliceerd in het paviljoen. De competitie data worden jaarlijks door de competitieleiding op de TTV site gepubliceerd.

4. Per wedstrijddag krijgt ieder team twee blikken ballen. Na afloop kunnen de ballen worden behouden. De spullen worden op de jaarlijkse competitie introductieavond aan de verantwoordelijke captains overhandigd.

5. Bij thuiswedstrijden is de captain verantwoordelijk voor het invullen, controleren en bewaren van het wedstrijdformulier volgens de voorschriften van de KNLTB. Bij uitwedstrijden het kopie bewaren.

6. Gegevens over aanvangstijd, baansoort e.d. zijn te vinden op mijn KNLTB en vervolgens competitiestanden. De aanvoerders zijn verplicht dit te raadplegen.

7. Een overzicht van spelers met dispensatie voor het spelen van twee wedstrijden in één week is te vinden op de site van de KNLTB onder competities.

8. De captain is verantwoordelijk voor het tijdig invullen van de uitslagen van thuiswedstrijden op mijn KNLTB onder het tabblad Mijn Rol/Uitslagen Gedelegeerde Invoeren Uitslagen. Bij uitwedstrijden zijn de aanvoerders tevens verplicht de ingevoerde uitslagen te contoleren De competitieleider machtigt hiertoe de aanvoerders.

9. Spelers dienen op volgorde van speelsterkte op de KNLTB-pas te worden opgesteld. Bij dubbels gaat het om de sterkte van het dubbel. In het geval van twee zessen en twee zevens hoeft niet 6/6 7/7 te worden gespeeld 6/7; 6/7 mag ook; in dat geval zijn de koppels gelijk. Indien de aanvoerder heeft getekend voor de opstelling is achteraf geen protest meer mogelijk.

10. Indien de uitslagen niet juist zijn ingevoerd, neemt de captain altijd contact op met de competitieleider. Indien nodig levert de captain het wedstrijdformulier of het kopie in geval van een uitwedstrijd in bij de competitieleider.

11. Wanneer een competitieteam een invaller heeft gevonden om mee te spelen, wordt dit gemeld bij de competitieleider. De competitieleider controleert op basis van de competitieregels van de KNLTB of de invaller mag meespelen.

12. Wanneer geen invaller gevonden wordt, is de rest van het team verplicht te spelen. De wedstrijden die niet gespeeld kunnen worden, worden opgegeven. Dit heeft alleen invloed op de stand maar niet in de ranking van de betrokken spelers.

13. Er mag in geen geval zelf contact op worden genomen met de tegenstander om een wedstrijd niet te spelen. Ook mag een wedstrijd niet worden uitgesteld tot de eerst komende inhaaldag, tenzij de banen niet bespeelbaar zijn door weersomstandigheden. In geval van overmacht graag contact opnemen met de competitieleider.

14. Inhalen van de thuiswedstrijden is alleen toegestaan op de door de KNLTB opgegeven inhaaldagen.

15. Het spelen op inhaaldagen, of eventueel in uitzonderlijke gevallen anderszins, kan alleen in overleg met de competitieleiding. Dit ook om in overleg met de bardienstcommissie de bardienstbezetting te garanderen en met de paviljoencommissie het bezorgen van de competitieschalen af te stemmen.

16. Boetes die worden opgelegd wegens het niet naleven van de regels zijn voor de betrokken teams. Ook indien een team zich terugtrekt na aanmelding bij de KNLTB zal door het team de opgelegde boete moeten worden betaald.

17. De KNLTB heeft bepaald dat bij dubbelpartijen de derde set altijd als wedstrijdtiebreak wordt gespeeld. Dit geldt zowel voor thuis- als voor uitwedstrijden.

18. Op vrijdagavond spelen (max.) 14 teams. 7 thuis spelende teams vragen om 9,1 baan. 8 om 10,4 van onze 12 beschikbare banen. Naast competitie spelen moet er ook ruimte zijn voor vrije spelers (maximaal een afhangtijd wachten) en trainingsactiviteiten. De beperking van het aantal teams is ook nodig om de bar om 02.00 uur te kunnen sluiten. In de periode 01/04 t/m 30/09 heeft de trainer, na 19.00 uur, recht op het gebruik van 2 banen, ook ingeval alleen provision beschikbaar is. In de periode 01/10 t/m 31/03 heeft hij, na 19.00 uur (behalve op dinsdagavond) recht op het gebruik van 1 baan en dus voorrang.

19. Nieuwe teams kunnen in de najaarscompetitie mee doen of gaan loten. ’n Team dat wordt uitgeloot heeft het volgende voorjaar speelrecht. Het 1e team van TTV heeft immer speelrecht.

20. Op zaterdag beginnen alle thuisspelende teams om 13.00 uur (ontvangst 12.30 uur) Indien meer dan twaalf teams inschrijven voor de zaterdagmiddag, zullen flexibele aanvangstijden worden gehanteerd.

21. De dagen waarop relevant (is wisselend) zal de competitieleiding vroegtijdig met de jeugdcommissie afstemmen.

22. De (sr.)competitieleiding draagt -in overleg met de jeugdcommissie- ook zorg voor de aanmelding bij de KNLTB van (’n deel van de) jr. competitiespelers.

23. Op de laatste zaterdag van de voorjaarscompetitie wordt door TTV, in samenspraak met de competitieleiding, ’n feest/afsluitavond georganiseerd. Voor de najaarscompetitie kan dat ook gelden, ingeval er belangstelling voor blijkt.

De competitieleiders

Susan Witsenboer
Kees Pronk