Vrijwilligers gezocht!

15 december 2016

Print

We zoeken vrijwilligers in diverse rollen..

Gelukkig zijn veel vrijwilligers bereid zich in te zetten voor TTV. Ongeveer 60 leden steken veel of net iets minder vrije tijd in de vereniging. Zonder hen kan de vereniging niet draaien. Erg belangrijk dus.

En natuurlijk is het ook gewoon leuk om met elkaar, in een gezellige sfeer, dingen voor elkaar te krijgen.

Meld je alsjeblieft en/of vraag informatie bij bestuur of de diverse commissies (contactgegevens zie website).

Op korte termijn zoeken we mensen voor:

Jeugdcommissie / competitie leiding junioren
-bereidt, binnen de kaders van de KNLTB regels, deelname aan de competitie voor
-verantwoordelijk voor de wedstrijdplanning
-zorgt voor een juist verloop

Barplanning
-ziet toe op de verplichte bardienst aanmelding
-helpt bij onderlinge ruiling
-iemand met kennis van het bardienstsysteem ondersteunt

Ladiesday
-voorbereiding
-uitvoering
-toezicht houden

Andere activiteiten
Ook andere commissies zijn natuurlijk blij wanneer leden belangstelling hebben om mee te helpen. Eventueel door als vast lid (bij vacatures) zitting te nemen in een van de commissies, maar zeker ook om af en toe te ondersteunen bij activiteiten. Neem daarvoor contact op met de Open Toernooi Commissies (of Jacques Sprenkels, 0651517161).

De Technische Commissie en Jeugdcommissie gaan op onderdelen meer samenwerken. Ook deze commissies kunnen regelmatig meer vaste mensen gebruiken, maar zeker ook leden die incidenteel willen ondersteunen.

Hoofd Sponsor

Hoofd Sponsor

Club Sponsor

Club Sponsor