Respect voor vrijwilligers

26 juli 2018

Wij hebben respect voor onze vrijwilligers! Jullie ook?

Een aantal vrijwilligers wordt de laatste tijd vaker zeer onvriendelijk bejegend. Gelukkig is hier slechts een zeer beperkt aantal leden verantwoordelijk voor.

Onze vrijwilligers zijn de smeerolie van TTV en dus van grote waarde voor ons allen. Ze doen hun uiterste best en verdienen geen onbeschoft en onbehoorlijk gedrag van anderen.

Het bestuur vindt dat dit niet kan en zal natuurlijk optreden indien nodig.

Het Bestuur

Hoofd Sponsor

Hoofd Sponsor

Club Sponsor

Club Sponsor