Padel

Gaat Padel zorgen voor groei van TTV?

TTV is een mooie en bloeiende vereniging waar elk lid zijn of haar sportieve uitdaging kan vinden. Of het nu in competitieverband, op de wekelijkse toss-avond of samen met vrienden een balletje slaan is. Niks aan de hand zou je zo op het eerste oog zeggen. En dat is ook niet het geval….nog niet tenminste. Want als je kijkt naar het ledenaantal en de opbouw qua leeftijd is er zeker een punt van zorg. Met het oog op de toekomst is nu het moment daar om de bakens te verzetten binnen TTV. Padel is een kansrijke optie om het ledenaantal weer uit te breiden. Deze snelgroeiende sport kan nog het beste worden omschreven als een mix tussen tennis en squash. Het wordt op een speciaal speelveld in een soort kooi gespeeld.

Verkenning

De vereniging heeft vanuit het bestuur een commissie in het leven geroepen die de mogelijkheid onderzoekt om padel binnen de club te introduceren. Contacten met bond en verenigingen die deze stap al hebben gezet laten een positief geluid horen. Voor de Padelcommissie was dit voldoende reden om de verkenning voort te zetten.

Huidige situatie

Er is in kaart gebracht wat er nodig is om padel met 2 banen binnen TTV te introduceren. Dit betreft dan de technische uitvoering, de financiering en hoe het lidmaatschap eruit ziet. Cruciaal hierbij is de financierbaarheid. Voor 2/3 deel van de benodigde financiering zorgt de vereniging zelf. Voor 1/3 deel is subsidie van de gemeente nodig. Inmiddels is bekend gemaakt dat we als vereniging aanspraak kunnen maken op deze subsidie. Dat maakt de weg vrij om de leden te raadplegen.

Besluitvorming

De uiteindelijke beslissing om padelbanen aan te leggen ligt immers bij de leden. Nog voor het einde van het jaar wordt een algemene ledenvergadering georganiseerd om leden de mogelijkheid te geven zich uit te spreken over het voornemen. Daarmee heeft elk lid de mogelijkheid om bij te dragen aan het versterken van de sportieve toekomst van de eigen vereniging.


 

Wat is padel?

Padel is een mengvorm van tennis en squash. Het wordt met een klein racket en een soort tennisbal in een ‘kooi’ gespeeld waarbij de speelhelften van elkaar gescheiden worden door een net. De bal wordt over het net op de speelhelft van de tegenstander(s) geslagen worden, zonder dat de bal eerst één van de wanden raakt. Het doel is om de tegenstander(s) te beletten de bal terug te slaan. De bal blijft echter in het spel als deze eerst de grond raakt en nadien één van de wanden. Dit zorgt voor langere rally’s en meer spelplezier. Dit betekent ook dat tactiek belangrijker is dan kracht, aangezien de bal steeds kan terugkeren. De sport wordt zowel recreatief als competitief beoefend. Het kent zowel enkel- als dubbelspel.

Ontstaansgeschiedenis

 Padel ontstond in 1969 in de Mexicaanse badplaats Acapulco. De bedenker van padel was een rijke zakenman. Hij had thuis niet genoeg plaats om een tennisterrein te laten plaatsen, dus bedacht hij een soortgelijke sport. Hij bakende een terrein van 10 op 20 meter af met 3 tot 4 meter hoge muren. Een net scheidde beide zijden. Aangezien het veld kleiner was, dacht hij eraan om niet met tennisrackets te spelen, maar met kleinere houten rackets. In de jaren 70 werd de sport geïntroduceerd in Argentinië, hier groeide padel uit tot een nationale sport met meer dan 10.000 terreinen en 2 miljoen beoefenaars en in Spanje. Hier werd de kaap van 1 miljoen reeds bereikt in de jaren 90, en is het momenteel de tweede populairste sport na voetbal met 5 miljoen beoefenaars. Het is één van de snelst groeiende sporten ter wereld, met wereldwijd ongeveer 10 miljoen beoefenaars.

Het veld

Padel wordt bij dubbelspel gespeeld op een terrein van 10 op 20 meter, bij enkelspel is dit 6 op 20 meter. Dit terrein wordt door een net in 2 verdeeld. Elk van de 2 speelhelften is verdeeld in 3 vlakken: een achtervlak en 2 voorvlakken (servicevlakken). De lijn tussen de 2 helften heet de middellijn en de achterste lijn heet de basislijn, vaak ook baseline genoemd. Het veld en de vakken worden gescheiden door witte lijnen, die deel uitmaken van het speelveld. Terreinen hebben 3 meter hoge betonnen of glazen wanden (achter- en zijwanden). Aan beide laterale zijden is er een 6 meter lange rastering (metaal), met aan minimum 1 zijde een deur in het midden.

De ondergrond waarop gespeeld wordt, bestaat meestal uit kunstgras, maar er kan ook op beton of gravel gespeeld worden.

Spelregels

Padel wordt meestal zonder scheidsrechter gespeeld. Zo wil men de fair play benadrukken. Zoals bij tennis en badminton is de lijn deel van het veld. Raakt de bal de lijn, dan is deze dus goed. De puntentelling gebeurt zoals in tennis: 15, 30, 40, (voordeel indien nodig), game, set, match. 6 winnende games per set, vanaf 5-5 speelt men echter tot 7. Wordt het 6-6, dan volgt er een tiebreak. In de tiebreak wint degene die het eerst 7 punten haalt, met een verschil van 2 punten. De opslag wisselt dan anders, om de 2 punten is het aan de tegenpartij. Afhankelijk van de competitieformule speelt men naar 2 of 3 gewonnen sets.


Op internet is veel informatie over padel te vinden, waaronder ook interessante links met filmpjes. Hieronder hebben we er een geplaatst:


Actief als commissielid?

De Padelcommissie onderzoekt de mogelijkheid om padel binnen de vereniging te introduceren. Zodra er groen licht door de leden is gegeven begint er een nieuwe fase: padel onderdeel maken van TTV. Om dit tot een succes te maken zoekt de huidige commissie versterking. Vind je het leuk om een nieuwe tak binnen de verenging vorm te geven? Neem dan contact op met een van de huidige commissieleden. De huidige commissie bestaat uit:

Ad Seelen

Susan Witsenboer

Lisette Aarts

Jacques Sprenkels

Nico van Leeuwen

Hoofd Sponsor

Hoofd Sponsor

Club Sponsor

Club Sponsor