Verscherpte Coronamaatregelen 14 oktober

30 september 2020


Hierbij een update met de nieuwe maatregelen zoals gisteren ook aangegeven in de persconferentie van onze premier

De basisregels blijven van toepassing.  
De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht:

•  heb je klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen;
•  ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen;
•  was vaak je handen.  

Met de nieuwe regels worden de volgende maatregelen op onze vereniging ingesteld:

Het paviljoen, kleedkamers en bardiensten  
Het paviljoen blijft voor onbepaalde tijd gesloten. De ingeplande bardiensten vervallen in deze periode. Het bestuur gaat zich nog beraden hoe we verder met de invulling van de bardiensten willen omgaan. Je wordt hierover nog geïnformeerd.  

De kleedkamers en toiletten worden gesloten.  

Vrij spelen, tossen
 
Dubbelspel niet meer toegestaan  
De veiligheidsregio West- en Middenbrabant heeft besloten dat er NIET meer gedubbeld mag worden op onze tennis- en padelbanen door senior leden*). Deze noodverordening is voor deze gehele regio van toepassing voor onbepaalde tijd. Als bestuur zijn we met KNLTB en de andere Bredase tennisverenigingen met de veiligheidsregio in contact voor eventuele ontheffing op deze regel.   TTV wordt gedwongen om zich aan deze nieuwe regels te houden en wel per direct!  

*) dubbelspel is toegestaan als alle 4 de spelers uit één huishouden komen.  

Wat mag dus nog wel:
·         Enkel spel senioren
·         Enkel spel junioren
·         Dubbel spel junioren
·         Padel- en tennistrainingen mogen doorgaan maximaal 4 personen exclusief tennistrainer, mits rekening wordt gehouden met 1,5 meter
·         Groepstrainingen voor junioren  

Kleedkamers
Alleen het toilet is beschikbaar voor noodsituaties. Kleedruimten en douches mogen niet worden gebruikt.     De dubbelreserveringen die er voor vanavond en de komende dagen in staan zullen worden verwijderd .  

LET OP: we krijgen regelmatig controle van BOA’s. Een eventuele boete voor de tennisvereniging,
€ 4.000,-- bij overtreding van deze regels, zal worden verhaald op de overtreders.    

De jeu de boule banen kunnen nog steeds worden bespeeld met inachtneming van de basisregels. Wel met maximaal 4 personen en 1 baan tussendoor vrijlaten.  

Competitie tennis/padel senioren en jeugd  
Zowel de padel- als de tenniscompetitie is per direct stopgezet. Dit geldt zowel voor de senioren als de jeugdspelers.    
Overigens zal de KNLTB (een deel van) de competitiebijdrage niet restitueren. KNLTB heeft inspanningen geleverd en kosten gemaakt voor werkzaamheden als inschrijvingen, indelen, opstarten competities.

Training jeugd en senioren tennis en padel
Voor jeugdgroepen t/m 17 jaar geldt geen maximale groepsgrootte. Voor volwassenen vanaf 18 jaar geldt een maximale groepsgrootte van 4 personen per baan op 1,5 meter afstand. Dit is exclusief de trainer.          

Wij hopen dat u allen begrip hebt voor de maatregelen die we moeten treffen en moeten hanteren. We mogen blij zijn dat we nog de ruimte krijgen om te spelen. Houd je daarom aan de afspraken. Geef elkaar de ruimte.  

Namens het TTV bestuur: 
Ad, Susan, Judith, Kim, Nico en Kitty  

14 oktober 2020

Nieuwscategorieën