Inschrijving tenniscompetitie voorjaar 2024

12 november 2023


Vanaf heden is het weer mogelijk om in te schrijven voor de voorjaarscompetitie 2024. Gebruik hiervoor het samengestelde inschrijfformulier op de site om de betreffende teamleden op te geven en vul eveneens van alle leden het juiste KNLTB-nummer in.

Let wel: iedere competitiespeler draait 1 extra bardienst per seizoen ongeacht het aantal competities.


Tevens dient de captain naast zijn mailadres ook zijn mobiele nummer te vermelden, zodat deze bereikbaar is, voor het geval hiertoe een aanleiding is.

De vrijdagavond competitie is net zoals afgelopen voorjaar weer 5 speeldagen waarbij je om de week speelt en de 1e speeldag is vrijdag 5 april.

Inschrijving is vanaf heden mogelijk tot en met 31 december 2023 en let op, dat niet tijdig of onvolledig ingevulde formulieren niet meer in behandeling worden genomen.

Inschrijving kan geschieden via deze link

Indien zich onverhoopt een situatie voordoet dat er voor een speeldag meer teams inschrijven dan hierboven is bepaald, dan zullen de VCL en de voorzitter gezamenlijk een loting uitvoeren, om te kunnen bepalen welke teams definitief zullen worden ingeschreven in de betreffende competitie 2024. Deze loting zal geschieden, in de week direct volgend op de sluitingsdatum van 31 december 2023 en de captains ontvangen een terugkoppeling van de uitkomst van de loting. Automatisch verzekerd van deelname op de vrijdagavond zijn de teams die uitgeloot waren voor de voorjaarscompetitie 2018, 2019 en 2021.  

Voor eventuele vragen ben ik bereikbaar via de bij jullie bekende contactgegevens.

met vriendelijke groet,    

Susan Witsenboer
Verenigings competitieleider

Nieuwscategorieën