Voorjaars- en zomercompetitie 2019

INSCHRIJVING IS GESLOTEN!

 

V1anaf heden is het weer mogelijk om in te schrijven voor de voorjaars- en/of zomercompetitie 2019.

Gebruik hiervoor het samengestelde inschrijfformulier om de betreffende teamleden op te geven en vul eveneens van alle leden het juiste KNLTB-nummer in en vergeet daarnaast ook niet om aan te geven op welke wijze je de bardiensten wilt gaan verdelen.

Tevens dient de captain naast zijn mailadres ook zijn mobiele nummer te vermelden, zodat deze bereikbaar is, voor het geval hiertoe een aanleiding is.

Inschrijving is vanaf heden mogelijk tot en met 10 november 2018 en let op, dat niet tijdig of onvolledig ingevulde formulieren niet meer in behandeling worden genomen.

Inschrijving kan geschieden via onderstaand inschrijfformulier

Onderstaand aan te treffen een overzicht van de afspraken die met het bestuur gemaakt zijn en zoals deze van toepassing zijn op de voorjaars- / zomer competitie 2019:

 

Voorjaarscompetitie 2019 (periode april – mei 2019)

Speeldag Maximaal aantal teams Aanvangstijd wedstrijd Gravelbanen Smashcourtbanen
dinsdagochtend 4 10.00 uur 4
donderdagochtend 4 10.00 uur 4
vrijdagmiddag 6 13.00 uur 4 2
vrijdagavond 16 19.00 uur 4 6
zaterdag 10 13.00 uur 4 6
zondag 4 10.00 uur 4 4

 

Zomercompetitie 2019 (periode mei – juni 2019)

Speeldag Maximaal aantal teams Aanvangstijd wedstrijd Gravelbanen Smashcourtbanen
woensdagavond 4 19.00 uur 0 4

 

Indien zich onverhoopt een situatie voordoet dat er voor een speeldag meer teams inschrijven dan hierboven is bepaald, dan zullen de VCL en de voorzitter gezamenlijk een loting uitvoeren, om te kunnen bepalen welke teams definitief zullen worden ingeschreven in de betreffende competitie 2019. Deze loting zal geschieden, in de week direct volgend op de sluitingsdatum van 10 november 2018 en de captains ontvangen een terugkoppeling van de uitkomst van de loting.

Download speeldata