Voorjaars- en zomercompetitie 2020

Vanaf heden is het weer mogelijk om in te schrijven voor de voorjaars- en/of zomercompetitie 2020.

Gebruik hiervoor het samengestelde inschrijfformulier om de betreffende teamleden op te geven en vul eveneens van alle leden het juiste KNLTB-nummer in en vergeet daarnaast ook niet om aan te geven op welke wijze je de bardiensten wilt gaan verdelen.

Tevens dient de captain naast zijn mailadres ook zijn mobiele nummer te vermelden, zodat deze bereikbaar is, voor het geval hiertoe een aanleiding is.

Inschrijving is vanaf heden mogelijk tot en met 15 december 2019 en let op, dat niet tijdig of onvolledig ingevulde formulieren niet meer in behandeling worden genomen.

Inschrijving kan geschieden via onderstaand inschrijfformulier

Onderstaand aan te treffen een overzicht van de afspraken die met het bestuur gemaakt zijn en zoals deze van toepassing zijn op de voorjaars- / zomer competitie 2020:

Voorjaarscompetitie 2020 (periode april – mei 2020)

Speeldag Maximaal aantal teams Aanvangstijd wedstrijd Gravelbanen Smashcourtbanen
dinsdagochtend 4 10.00 uur 4
donderdagochtend 4 10.00 uur 4
vrijdagmiddag 6 13.00 uur 4 2
vrijdagavond 14 19.00 uur 4 6
zaterdag 10 13.00 uur 4 6
zondag 4 11.30 uur 4 4

 

Zomercompetitie 2020 (periode mei – juni 2020)

Speeldag Maximaal aantal teams Aanvangstijd wedstrijd Gravelbanen Smashcourtbanen
woensdagavond 4 19.00 uur 0 4

 

Indien zich onverhoopt een situatie voordoet dat er voor een speeldag meer teams inschrijven dan hierboven is bepaald, dan zullen de VCL en de voorzitter gezamenlijk een loting uitvoeren, om te kunnen bepalen welke teams definitief zullen worden ingeschreven in
de betreffende competitie 2020. Deze loting zal geschieden, in de week direct volgend op de sluitingsdatum van 15 december 2019 en de captains ontvangen een terugkoppeling van de uitkomst van de loting. De teams van de captains die vorig jaar zijn uitgeloot voor de
deelname aan de voorjaarscompetitie 2019 (vrijdagavond) zijn, indien zij zich tijdig inschrijven voor deelname 2020, automatisch verzekerd van deelname op de vrijdagavond van de voorjaarscompetitie 2020.

Voor eventuele vragen ben ik bereikbaar via de bij jullie bekende contactgegevens.

met vriendelijke groet,

Lucien van Gastel
VCL

compdatavoorjaar2020

DE INSCHRIJVING IS GESLOTEN!