Gaat Padel zorgen voor groei van TTV? Update.

23 november 2017

Gaat Padel zorgen voor groei van TTV?

Het gaat nu in een razend tempo om padel mogelijk te maken binnen onze verenging. De huidige werkgroep vanuit het bestuur is druk bezig met de voorbereidingen voor besluitvorming, financiering en aanbesteding. Binnenkort krijgen ze hierbij ondersteuning door een aparte Padelcommissie. Hierover lees je verderop in deze nieuwsbrief meer.

Financiering

De aanleg van padelbanen kunnen en hoeven we als vereniging niet helemaal zelf op te hoesten. Voor 1/3e deel van de totale investering spreken we onze eigen middelen aan. De gemeente Breda heeft inmiddels te kennen gegeven dat we aanspraak mogen maken op een subsidie voor de realisatie van deze nieuwe activiteit. Dat betekent dat we 1/3e deel op deze wijze kunnen financieren. Met de Rabobank zijn we in gesprek om het resterende 1/3e deel te financieren met een lening. De Rabobank ondersteunt TTV ook met een geldbedrag uit het zgn. stroomversnellingsfonds.

Padel een eigen plek op het park

We hebben inmiddels samen met de gemeente ons tennispark bekeken. Op dit moment ligt het het meest voor de hand om de padelbanen aan te leggen op de plaats waar nu baan 7 ligt. Bij binnenkomst op het park vallen de banen dan direct op. Bovendien krijgt padel op deze plaats ook echt een eigen plek in plaats van het tussen de bestaande tennisbanen te ‘plakken’. We leggen de banen dan achter elkaar zodat op baan 8 gewoon kan worden getennist.

Besluitvorming

Zoals het er nu uit ziet wordt 30 januari een algemene ledenvergadering georganiseerd. Er zal dan meer uitleg worden gegeven over padel binnen onze vereniging en is het aan de leden om te beslissen of we deze nieuwe activiteit binnen TTV mogelijk gaan maken en zo de sportieve toekomst van de eigen vereniging te versterken.

Tijdpad

We zijn nu druk bezig om de benodigde plannen in te dienen bij de gemeente om zo aanspraak te maken op de subsidie. Voor de realisatie hebben we drie bedrijven uitgenodigd een offerte uit te brengen. We bekijken nu welke aanbieding het beste voldoet aan onze wensen qua kosten en realisatie.


Padel in de regio

Padel is snel groeiende in Nederland en ook in onze regio zijn de eerste banen geopend. TV Heksenwiel en UTV hebben ieder 2 banen en in Ulvenhout worden er binnenkort nog eens twee banen aangelegd. Ook in Gilze zijn kortgeleden 2 banen in gebruik genomen. De ervaringen bij de verenigingen is dat padel een impuls geeft aan de vereniging, niet alleen bestaande leden spelen het maar het zorgt ook voor aanwas van nieuwe leden. De verwachting is dat dit ook bij onze vereniging zal gebeuren, zeker omdat we met de hier vermelde verenigingen voorop lopen.


Padelcommissie razendsnel gevormd

Als de leden van TTV net zo snel enthousiast worden over padel als we de Padelcommissie hebben kunnen vormen komt het zeker goed! Binnen een paar weken hebben we een enthousiast clubje mensen binnen de vereniging bij elkaar kunnen brengen die hun schouders eronder gaan zetten. Kitty Iding, Thom en Sebastiaan Janssen, Jeroen Jongenelen en Ted van ES vormen vanaf nu de Padelcommissie binnen TTV. Samen met de bestaande werkgroep zullen zij padel een plek binnen de vereniging geven. Zo zijn er al clinics gepland (hoogstwaarschijnlijk 9 en 10 december) bij collega-verenigingen met padelbanen. Mocht je hier interesse in hebben dan kun je dit bij een van de commissieleden aangeven. Ze zullen straks ook een centrale rol spelen als de banen in gebruik genomen worden als de leden hier tijdens de ledenvergadering groen licht voor geven. Heb je vragen over de sport of over de voortgang, vraag het een van de commissieleden.

Hoofd Sponsor

Hoofd Sponsor

Club Sponsor

Club Sponsor