Enkele maanden vertraging

Enkele maanden vertraging

Binnen TTV lagen we goed op stoom om padel op korte termijn mogelijk te maken binnen de vereniging. Helaas lopen we nu een paar maanden vertraging op. Eind vorig jaar spraken we met de gemeente Breda over de mogelijkheden voor subsidie (1/3e deel) en de seinen werden op groen gezet. In de laatste weken van het jaar kregen we echter bericht dat de stukken behorende bij de subsidieaanvraag niet compleet waren. Gevolg hiervan is dat we enkele maanden geduld moeten hebben. In maart kunnen we alsnog de subsidieaanvraag indienen waarna er volgens verwachting alsnog groen licht wordt gegeven voor de subsidie.

Besluitvorming

De vertraging zorgt ervoor dat we de geplande ledenvergadering van 30 januari moeten verzetten naar 15 maart. Er zal dan meer uitleg worden gegeven over padel binnen onze vereniging en is het aan de leden om te beslissen of we deze nieuwe activiteit binnen TTV mogelijk gaan maken en zo de sportieve toekomst van de eigen vereniging te versterken.

Voorlichting padel

Op 19 februari organiseren we voor alle leden van TTV een voorlichtingsbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt onder meer uitgelegd wat de sport inhoudt en hoe deze een plaats zou kunnen krijgen binnen onze vereniging. De bijeenkomst begint om 20.00 uur.

Padelclinic

In december zijn 25 leden op bezoek geweest in Ulvenhout. Naast uitleg hoe deze collega-vereniging padel binnen de club heeft georganiseerd, kregen de bezoekers een clinic aangeboden. Het enthousiasme onder de leden was uiteraard groot. In overleg met de Ulvenhoutse Tennisverenging wordt er bij deze verenging zondag 25 februari opnieuw een clinic georganiseerd voor de leden van TTV. Meer info vind in de flyer (link).

Agenda

19 februari Voorlichting padel binnen TTV voor alle leden
25 februari Padel clinic Ulvenhoutse Tennisvereniging
15 maart Algemene ledenvergadering

Padel, je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen